1. Administrarea sistemelor de calcul (desktop / laptop)

· Instalare şi configurare software şi hardware;

· Întreţinere periodică a echipamentelor la sediul beneficiarului, recomandări pentru îmbunătăţireaperformanţeloracolo unde este cazul;

· Service garanţie şi post-garanţie la sediul beneficiarului, transportul echipamentelor în vederea reparaţiei şipunerii în funcţiune;· Instalare, upgrade şi configurare sisteme de operare (Windows şi Linux), Instalare drivere şi diverse aplicaţii;

2. Administrarea reţelelor de calculatoare

· Proiectare, configurare şi execuţie reţele de calculatoare (instalare şi conectare sisteme, servere, cablare şielemente de reţea);

· Configurare servere pentru reţea (routing, mail, share, dns, firewall, web), administrare şi mentenanţă staţii delucru, servere şi echipamente de reţea);

· Monitorizarea traficului, limitarea sau restricţionarea accesului anumitor utilizatori, filtrare de conţinut, filtreantivirus, antispyware,antispam;

· Soluţii de distribuţie a încărcării între conexiuni (load balancing), preluarea traficului pe conexiune auxiliară încazul avariilor (failover), monitorizarea traficului, limitarea şi restricţionarea accesului anumitor utilizatori,filtrarede conţinut, filtrare Antivirus şi Antispyware.

3. Administrare şi mentenanţa echipamentelor periferice (imprimante, multifuncţionale, scannere şiproiectoare)

· Instalare, configurare;

· Aprovizionare cu consumabile;

· Mentenanţă periodică, service în garanţie şi post-garanţie la sediul beneficiarului.

4. Asistenţă tehnică de tip Help-Desk

· Rezolvarea incidentelor prin telefon, e-mail, chat sau prin deplasarea la sediul dumneavoastră;

· Monitorizarea reţelei de calculatoare pentru prevenirea unor incidente;

· Asistenţă în utilizarea calculatorului şi a altor echipamente (imprimante, scannere) precum şi a unor aplicaţii.

5. Securitatea informaţiei

· Implementarea soluţiilor antivirus, antispyware, antispam şi firewall, sisteme de backup automat a datelor laintervale predefinite, devirusare şi recuperare de date (unde este posibil);

· Implementarea politicilor de securitate.

6. Soluţii pentru poşta electronică (E-mail)

· Găzduire e-mail, instalare, configurare şi mentenanţă pentru servere de e-mail;· Configurare antivirus, antispyware, antispam şi filtrare de conţinut;

· Soluţii de acces prin interfaţă WEB din afara reţelei;

7. Soluţii pentru site-uri WEB

· Găzduire pagini web, instalare, configurare şi mentenanţă pentru servere WEB;

· Dezvoltare aplicaţii web, soluţii de management de conţinut (CMS);

· Achiziţii şi administrare de domenii (.ro, .com, .eu);

8. Soluţii de supraveghere video

·Servicii complete de instalare, configurare şi service pentru sisteme de supraveghere video;· Camere de supraveghere cu infrarosu, ip şi wireless;

· Plăci de captură şi înregistratoare analogice şi digitale(VCR şi DVR);